De definitie van geopolitiek – de klassieke, Franse en kritische benaderingen

Article by: Leonhardt van Efferink (December 2008)

Introductie

Tags: definitie geopolitiek Klassieke Franse Kritische benaderingen

Leonhardt van Efferink

Leonhardt van Efferink

Leonhardt van Efferink is Editor of ExploringGeopolitics, Founding Director of GeoMeans Analytical Skills Development and PhD student at Royal Holloway, University of London.

He holds Master’s degrees in Geopolitics, Territory and Security (King’s College London) and Financial Economics (Erasmus University Rotterdam).

Wat is geopolitiek?

Het begrip is populair in de media. Het valt regelmatig in artikelen en gesprekken. Helaas blijft een definitie vaak achterwege.

Een geopolitieke encyclopedie (Cordellier, 2005) stelt terecht dat “La fréquence de [l’usage public du terme géopolitique] est souvent proportionelle à l’absence de précision de sa définition”.

Eén internationaal geaccepteerde definitie bestaat niet. Daarom wil ik u in dit artikel tien definities voorleggen. Met een korte toelichting op onderlinge overeenkomsten en verschillen.

Dit artikel is verhuisd naar Geopolitiek.nl, waar het ook oorspronkelijk in 2008 is gepubliceerd.

Comments are closed.